Siyaset ve Toplum Araştırmaları Dergisi,

Şubat ve Ağustos olmak üzere yılda iki sayı yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

ISSN: 2822-521X

Makale Çağrı Metni

Son Sayı (Cilt 3 Sayı 1)

Makale Dosyası

Makale Türü / Article Type: Araştırma Makalesi/ Research Article
Geliş Tarihi: 23.01.2023
Kabul Tarihi: 31.10.2023
Yayın Tarihi: 29.02.2024

Makale Dosyası

Makale Türü / Article Type: Araştırma Makalesi/ Research Article
Geliş Tarihi: 26.10.2023
Kabul Tarihi: 27.11.2023
Yayın Tarihi: 29.02.2024

Makale Dosyası

Makale Türü / Article Type: Kitap Değerlendirmesi/ Book Review
Geliş Tarihi: 10.01.2024
Kabul Tarihi: 08.02.2024
Yayın Tarihi: 29.02.2024

Makale Dosyası

Makale Türü / Article Type: Kitap Değerlendirmesi/ Book Review
Geliş Tarihi: 12.02.2024
Kabul Tarihi: 16.02.2024
Yayın Tarihi: 29.02.2024

Makale Çağrısı

Siyaset ve Toplum Araştırmaları Dergisi, başta Siyaset Bilimi olmak üzere sosyal, beşerî ve idari bilimler temel alanında yapılan çalışmaları yayınlayan uluslararası hakemli akademik bir dergidir. Dergimiz, bu alanlardaki güncel küresel akademik tartışmaları hem teorik hem de ampirik düzeyde yakından takip ederek bu tartışmalara katkıda bulunmayı ve bu tartışmaların yerel düzeydeki yansımalarına yayın hayatında öncelikle yer vermeyi hedeflemektedir. Dolayısıyla, dergimizde yayınlanmak üzere gönderilen çalışmalar içinde bu hususa önem veren çalışmalara öncelikle yer verilecektir. Yukarıda çizilen çerçevede hazırlanan çalışmalar nicel veya nitel analiz yöntemlerini kullanabileceği gibi karma model de yöntem olarak benimsenebilir. Bununla beraber teorik ve felsefi incelemeler de dergimizin kapsamı alanına girmektedir.

Ayrıca dergimiz; günümüzde artık normalleştirilmiş olan bilmesinlerci (obskürantist) akademik dile karşı mümkün olduğunca kolay anlaşılır olabilmeyi hedefleyen okur dostu bir dergi olmayı ilke edindiğinden dolayı çalışmalarını gönderecek yazarlara okur dostu bir yaklaşımı benimsemelerini tavsiye etmektedir. Yazarlardan ricamız, metinde nesnelliği de görmezden gelmeden ama kısaca i-language olarak ifade edilen edilgen cümle kalıplarından kaçınarak kendi savlarını ve iddialarını birinci tekil ağızdan ifade etmeleridir.

Dergimizin 2023 Şubat sayısı için aşağıda belirtilen alanlarda hazırlanmış İngilizce veya Türkçe yazılmış araştırma makalesi, kitap değerlendirmesi ve benzeri akademik çalışmalarınızı makale gönder sekmesi üzerinden dergimize ulaştırabilirsiniz.

            Dergimizle ilgili tüm soru ve görüşleriniz için editor@siyasetvetoplum.org adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yayımlanan makalelere DOI numarası verilecektir.

Makale Son Gönderim Tarihi: 30.04.2022

Alanlar
a.) Siyaset Bilimi
                    Karşılaştırmalı Siyaset
                    Siyasal Düşünceler Tarihi
                    Siyaset Felsefesi
                    Türk Siyasi Hayatı
                    Siyasi İdeolojiler
                    Türk ve İslam Siyasi
                    Düşüncesi
                    Siyaset Psikolojisi
                    Siyasal Antropoloji
b.) Uluslararası İlişkiler
                    Siyasi Tarih
                    Uluslararası Hukuk
                    Diplomasi Tarihi
                    Küreselleşme
                    Terörizm
                    Güvenlik
                    Dış Politika

Makale Göndermek İçin: www.siyasetvetoplum.org

 

c.) Sosyoloji

                    Güvenlik Sosyolojisi
                    Göç Sosyolojisi
                    Siyaset Sosyolojisi
                    Uluslararası İlişkiler
Sosyolojisi
d.) Bölge Çalışmaları (Asya Çalışmaları, Çin Çalışmaları vb.)
e.) Osmanlı Çalışmaları

Makale Son Gönderim Tarihi: 30.04.2022

Makale Göndermek İçin: www.siyasetvetoplum.org

Alanlar
a.) Siyaset Bilimi
                    Karşılaştırmalı Siyaset
                    Siyasal Düşünceler Tarihi
                    Siyaset Felsefesi
                    Türk Siyasi Hayatı
                    Siyasi İdeolojiler
                    Türk ve İslam Siyasi
                    Düşüncesi
                    Siyaset Psikolojisi
                    Siyasal Antropoloji
b.) Uluslararası İlişkiler
                    Siyasi Tarih
                    Uluslararası Hukuk
                    Diplomasi Tarihi
                    Küreselleşme
                    Terörizm
                    Güvenlik
                    Dış Politika

c.) Sosyoloji

                    Güvenlik Sosyolojisi
                    Göç Sosyolojisi
                    Siyaset Sosyolojisi
                    Uluslararası İlişkiler
Sosyolojisi
d.) Bölge Çalışmaları (Asya Çalışmaları, Çin Çalışmaları vb.)
e.) Osmanlı Çalışmaları

Makale Çağrı Metni

Yeni sayı için makale çağrısı

Dergimizin 2022 Haziran sayısı için

Siyaset Bilimi (Siyaset Bilimi, Karşılaştırmalı Siyaset, Siyasal Düşünceler Tarihi, Türk Siyasi Hayatı, Siyasi İdeolojiler, Türk ve İslam Siyasi Düşüncesi, Siyaset Psikolojisi, Siyasal Antropoloji)

Uluslararası İlişkiler (Uluslararası İlişkiler, Siyasi Tarih, Uluslararası Hukuk, Diplomasi Tarihi, Küreselleşme, Terörizm, Güvenlik, Dış Politika)

Sosyoloji (Güvenlik Sosyolojisi, Göç Sosyolojisi, Siyaset Sosyolojisi, Uluslararası İlişkiler Sosyolojisi)

ve Ortadoğu Çalışmaları, Akdeniz Çalışmaları, Asya Çalışmaları, Afrika Çalışmaları ve Osmanlı Çalışmaları

alanında hazırlanmış makale veya kitap değerlendirmesi çalışmalarınızı makale gönder sayfası üzerinden dergimize ulaştırabilirsiniz.