AMAÇ ve KAPSAM

Amaç

Siyaset ve Toplum Araştırmaları Dergisi Şubat ve Ağustos ayları olmak üzere yılda iki kez yayınlanan hakemli bir dergidir. Siyaset ve Toplum Araştırmaları Dergisi yapılacak araştırma ve bilimsel çalışmaların bilim çevreleri, piyasa ve ilgilenenlerce paylaşılmasını, müzakere edilmesini ve değerlendirilmesini sağlamaya yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Akademik bir dergi olan Siyaset ve Toplum Araştırmaları Dergisi, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel makaleler yayınlanmasını amaçlamaktadır. Derginin dili Türkçe ve İngilizcedir. 

Dergimize gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik uygulamasına tabi tutulur. Ek olarak intihale meydan vermemek adına tüm makaleler iThenticate programı ile intihal taramasından geçmektedir. Yazarlardan makale kabul, değerlendirme ve yayın sürecinde herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Kapsam

Dergimizin kapsamı genel olarak aşağıdaki alanlardan oluşmaktadır:

Siyaset Bilimi (Siyaset Bilimi, Karşılaştırmalı Siyaset, Siyasal Düşünceler Tarihi, Türk Siyasi Hayatı, Siyasi İdeolojiler, Türk ve İslam Siyasi Düşüncesi, Siyaset Psikolojisi, Siyasal Antropoloji)

Uluslararası İlişkiler (Uluslararası İlişkiler, Siyasi Tarih, Uluslararası Hukuk, Diplomasi Tarihi, Küreselleşme, Terörizm, Güvenlik, Dış Politika)

Sosyoloji (Güvenlik Sosyolojisi, Göç Sosyolojisi, Siyaset Sosyolojisi, Uluslararası İlişkiler Sosyolojisi)

Belirtilen alanlara ek olarak Ortadoğu Çalışmaları, Akdeniz Çalışmaları, Asya Çalışmaları, Afrika Çalışmaları ve Osmanlı Çalışmalarına da dergimizde yer verilmektedir.

Ayrıca, özellikle yukarıda belirtilen alanların kapsamına girmek üzere dergimiz, öncelikle disiplinler arası çalışmalara yer vermeyi hedeflemektedir.