James Alexander Campbell Brown, Siyasal Propaganda, İstanbul: Ağaç Yayıncılık, 1992

Nimet Koçak Çolakoğlu
nimet.yayla4107@gmail.com
Orcid: 0000-0002-5995-8091
Selçuk Üniversitesi
doi.org/10.5281/zenodo.7688849

Öz

Siyasal Propaganda adındaki eserin tercümesi ilk olarak Yusuf Yazar tarafından yapılmış ve Ağaç
yayıncılık aracılığıyla 1992 yılında yayınlanmıştır. Son olarak da Behzat Tanç’ın çevirisiyle,
Boğaziçi Yayınevi tarafından 2000 yılında Beyin Yıkama ve İkna Metodları adıyla yayımlanmıştır.
Değerlendirmede, ilk tercüme eser esas alınmıştır.
Daha çok dini konular etrafında kitleleri ikna etmek için uğraşan kilise mensupları tarafından
kullanılan propaganda teknikleri, dinin politik konularda algı alanı oluşturmasıyla 16. ve 17. yy
Avrupalı devlet adamları tarafından siyasi bir kitlenin oluşturulması için odaklanılan konulardan bir
tanesi olmuştur. Günümüzde ise devlet adamları dini doğrudan değil dolaylı yollarla kullanarak ikna
yolu izlemektedir. Değerlendirmeye alınan bu eser, siyaseten iktidara gelmek isteyen kişilerin
propaganda tekniklerini kullandığını ve kitlelerin propaganda içerikli söylemlerden etkilendiğini
ifade etmektedir.