Editörler İçin Etik İlkeler

  1. Editörler, dergi politikasında belirtilen ilgili alanlara katkı sağlayacak araştırma makalelerini değerlendirme sürecine kabul etmelidir.
  2. Editörler, kabul veya reddedilen makaleler ile herhangi bir çıkar çatışması/ilişkisi içinde olmamalıdır.
  3. Editörler bir makaleyi kabul etmek ya da reddetmek için tüm sorumluluğa ve yetkiye sahiptir.
  4. Hakemlerin ve yazarların isimlerinin karşılıklı olarak gizli tutulması editörlerin sorumluluğudur.
  5. Yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin intihal taraması ve böylece akademik onursuzluğun önüne geçilmesi için editörler gerekli çabayı göstermelidir.
  6. Dergiye gönderilen makalelerin ön inceleme, hakemlik, düzenleme ve yayınlama süreçlerinin vaktinde ve sağlıklı bir şekilde tamamlanması editörlerin görevidir.
  7. Editörler dergiye makale kabul ederken akademik kaygı ve ölçütleri öncelikle dikkate almalıdır.