Yunus Emre, CHP, Sosyal Demokrasi ve Sol Türkiye’de Sosyal Demokrasinin Kuruluş Yılları (1960-1966), İletişim Yayınları, 2019

Züleyha Aişe Dinç
aise.dinc@ogr.sakarya.edu.tr
Orcid: 0000-0002-9043-945X
Sakarya Üniversitesi
doi.org/10.5281/zenodo.7688826

Öz

Kitabın dilbilgisi ve üslubu gayet açık ve anlaşılırdır. Bu özelliğinden dolayı kitap, kolaylıkla
okunabilmektedir. Kitabın yazılma amacı, “Ortanın solunun” Türkiye siyasetindeki yerini
tanımlamak ve anlamaktır. Kitapta ele alınan temel sorular şunlardır: 1980’lere kadar sosyal
demokrasinin başarısı sadece Batı Avrupa’yla sınırlıysa, dünyanın geri kalanında sosyal
demokrasinin siyasete ve topluma etkisinin düzeyi nedir? Sosyal demokrasi sadece Avrupa’da
mı yaşayabilir? Sosyal demokrat işçi sınıf hareketlerinin Avrupa dışında başarılı olması
mümkün müdür? Bu kitapta, temel olarak belirlenen yukarıdaki sorulara, çevre ülkesi olarak
kabul edilen Türkiye’nin sosyal demokrasi deneyimi merkeze alınarak cevap aranmaya
çalışılmıştır. Kitabın en önemli amacı ve ana tezi şu soruya verilen cevaptır: Niçin böyle bir
parti kendini ortanın solunda bir siyasal kuruluş olarak tanımladı? CHP niçin 1960’larda sosyal
demokrasiye yöneldi?