Hakkımızda

Siyaset ve Toplum Araştırmaları Dergisi, yılda iki kez yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Akademik bir dergi olan Siyaset ve Toplum Araştırmaları Dergisi yapılacak araştırma ve bilimsel çalışmaların bilim çevreleri, piyasa ve ilgililerce paylaşılmasını, müzakere edilmesini ve değerlendirilmesini sağlamaya yardımcı olmayı hedeflemektedir. Siyaset ve Toplum Araştırmaları Dergisi, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel makaleler yayınlamayı amaçlamaktadır. Derginin dili Türkçe ve İngilizcedir. 

Dergimize gönderilen makaleler, çift taraflı kör hakemlik uygulamasına tabi tutulur. Ek olarak intihale meydan vermemek adına tüm makaleler iThenticate programı ile intihal taramasından geçmektedir. Yazarlardan makale kabul, değerlendirme ve yayın sürecinde herhangi bir ücret talep edilmemektedir. 

Derginin Yayın Tarihleri: Şubat ve Ağustos.