Poggi, Gianfranco. (2019). Modern Devletin Gelişimi: Sosyolojik Bir Yaklaşım

(B. Toprak & Ş. Kut, Çev.). İstanbul Bilgi Üniversitesi

Sayed Nasim BAHMAN
sayed.bahman@ogr.sakarya.edu.tr
Orcid: 0000-0002-2543-170X
Sakarya Üniversitesi
doi.org/10.5281/zenodo.10725741

Öz

Modern Devletin Gelişimi: Sosyolojik Bir Yaklaşım adlı eser ilk olarak 1989 yılında Stanford
Üniversitesi tarafından yayımlanmıştır. Bu eser İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Bu eserin Türkçe tercümesinin ilk baskısı 2001 yılında
yayımlanmıştır. Fakat bu çalışmada dokuzuncu baskısı (2019) incelenmiştir. Modern Devletin
Gelişiminde Gianfranco Poggi, modern devletin kurumsal gelişiminin ana aşamalarını inceler.
Max Weber tarafından tanımlanan tipolojiyi kullanan Poggi, önce feodal devleti, ardından
Ständestaat’ı ve mutlak devleti tanımlar. Kitabın devamında, on dokuzuncu yüzyılın anayasal
devletini tartışır. Poggi, bu anayasal devletten modern Batı devletinin en eksiksiz somut örneği
olarak söz eder.